Snabbtest för tidig upptäckt av cancer hos hund

Alertix Veterinary Diagnostics AB utvecklar nu en ny metod för djursjukvården att mäta förekomst av enzymet tymidinkinas (TK1) i blod. TK1 är en biomarkör för tumörtillväxt.

Ämnet har kunnat påvisas i blod redan innan patienten uppvisar kliniska symtom, vilket gör att testet kan utgöra ett verktyg för att tidigt kunna diagnosticera cancersjukdomar.

Till skillnad från tidigare metoder att detektera TK1 är Alertix metod immunkemisk. Det gör att den  kan användas också för att detektera solida tumörer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *